Biografi Imam Ibnu Majah Dan Karya Imam Ibnu Majah

A. Biografi Imam Ibnu Majah.
Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Quzwini. Lahir di Quzwini, Irak tahun 207 H/ 824 M. Sejak berusia 15 tahun, Ibnu Majah sudah menekuni hadis dan mencar ilmu kepada tokoh-tokoh ulama pada zamannya. Ia pun merantau ke aneka macam kota di dunia Islam, sebagaimana tokoh-tokoh ulama besar lainnya.

B. Karya Imam Ibnu Majah.
Imam Ibnu Majah, selain populer sebagai ulama hadis, juga hebat dalam tafsir Al Qur’an, dan sejarah kebudayaan Islam. Hal ini terlihat dari tiga karya besarnya, Sunan Ibnu Majah, Tafsir Al-Qur’an al-Karim, dan Sejarah perawi hadis (at-Tarikh). Dalam buku yang terakhir ini, ia mengambil para perawi hadis semenjak masa Nabi hingga pada masanya. Dari tiga karya Ibnu Majah tersebut yang hingga ke tangan kita hanya yang pertama, yaitu Kitab Sunan Ibnu Majah.

Kitab Sunan Ibn Majah yang disusun menyerupai belahan fikih, jumlah hadisnya sebanyak 4.341 buah hadis. 3002 hadis di antaranya diriwayatkan oleh Ashab al-Khamsah dan 1.339 buah hadis diriwayatkan oleh Ibn Majah. Di dalamnya terdapat hadis sahih, ḥasan dan da`if.

Ibnu Kasir berkata :

“Muhammad bin Yazid bin Majah pemilik kitab al-Sunan yang terkenal. Kitab ini mengatakan atas amal, ilmu, kedalaman, ketajaman dan konsistensinya dalam mengikuti sunnah baik dalam masalah-masalah yang fundamental (ushul) maupun problem cabang (furu’).”

Para ulama sebelum era ke-6 H belum memasukkannya ke dalam Buku Induk Hadis Enam (Ummahat al-Kutub al-Sittah) kemudian dimasukkannya setingkat (al-Muwatta’) karya Imam Malik. Para ulama mendahulukan Sunan Ibnu Majah daripada al-Muwatta’’ dalam campuran Buku Induk Hadis Enam tersebut, alasannya ialah di dalamnya terdapat beberapa hadis yang tidak didapati dalam kitab lima, dan didapat lebih banyak dari al-Muwatta' bukan berarti ia lebih unggul dari al-Muwatta'. Beliau meninggal dunia pada tanggal 22 Ramadhan 273 H.

Demikianlah sahabat www.Merah.Online/">Merah.Online ulasan ihwal biografi Imam Ibnu Majah dan karya Imam Ibnu Majah. Semoga kita sanggup mengambil pelajaran dari pembahasan tersebut. Aamiin. Sumber Hadis Ilmu Hadis Kelas X MA, Kementerian Agama Republik INDONESIA, Jakarta 2014. Kujungilah selalu www.Merah.Online/">www.Merah.Online semoga bermanfaat. Aamiin.

0 Response to "Biografi Imam Ibnu Majah Dan Karya Imam Ibnu Majah"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

close