Kitab Hadis | Pengertian Kitab Al-Musannaf Dan Referensi Kitab Musannaf

Contoh%2BKitab%2BMusannaf.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">Contoh%2BKitab%2BMusannaf.jpg" width="214" />
A. Pengertian Kitab al-Musannaf.
Kitab Musannaf secara etimologi diartikan sesuatu yang tersusun. Musannaf ialah perkembangan pembukuan Hadis masa ke-2 H tentunya lebih maju dari pada ṣuḥuf atau sahifah pada masa sebelumnya yang hanya penghimpunan hadis saja tanpa menyebutkan pecahan perbab. Tetapi ia tidak lebih maju dari Sunan, alasannya ialah di dalam Sunan sudah terpisahkan antara hadis dari Nabi dan perkataan sahabat. Dalam musannaf penghimpunannya sudah menyebutkan pecahan perbab secara sistematis, tetapi masih campur antara hadis Nabi dan perkataan sahabat. Az-Zahrani menyebutkan pengertian musannaf adalah:

“Adalah penghimpunan hadis-hadis yang relevan dalam satu pecahan kemudian dihimpun sejumlah dari beberapa pecahan atau beberapa kitab itu ke dalam sebuah Musannaf.”

Musannaf ialah teknik pembukuan hadis secara perbab pada masa masa kedua ini pada umumnya penyusunanya didasarkan pada penjabaran hukum fikih dan di dalamnya tercampur antar hadis marfu`, mauquf, dan maqthu` atau masih campur antara hadis Nabi dan ajaran sobat dan tabi’in.

B. Contoh Kitab Musannaf.
Contoh-Contoh kitab Mushannaf antara lain:

• Al-Musannaf karya Hammad bin Salamah (w. 167 H)
• Al-Musannaf karya Syu’bah bin Hajjaj (w. 160 H)
• Al-Musannaf karya Sufyan bin Uyaynah (w. 198 H)
• Al-Musannaf karya al-Layś bin Sa’ad (w. 175 H)
• Al-Musannaf karya Abu Bakar Abdur Razaq bin Hammam As-San’ani (w. 211 H).
• Al-Musannaf , karya Abū Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah al-Kufi (w. 235).
• Al-Mussannaf, karya Baqiy bin Makhlad al-Qurtubi (w. 276H).

Demikianlah sahabat www.Merah.Online/">Merah.Online ulasan wacana pengertian kitab al-musannaf dan Contoh kitab al-musannaf. Sumber buku Siswa Hadits Ilmu Hadits Kelas X MA Kementerian Agama Republik INDONESIA, 2014. Kunjungilah selalu www.Merah.Online/">www.Merah.Online semoga bermanfaat. Aamiin.

0 Response to "Kitab Hadis | Pengertian Kitab Al-Musannaf Dan Referensi Kitab Musannaf"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

close