Pengertian Haram (Muharram), Macam-Macam Haram Dan Pola Haram

Contoh%2BHaram.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">Contoh%2BHaram.png" width="320" />

Pengertian Haram (Muharram)
Haram ialah perbuatan yang di tuntut oleh Allah Swt untuk di tinggalkan dengan tuntutan niscaya atau dengan kata lain segala perbuatan yang apabila di lakukan menerima siksa dan apabila di tinggalkan menerima pahala contohnya mencuri, membunuh dan lain sebagainya.

Macam-macam Haram (Muharram)
Secara garis besarnya haram dibagi kepada dua:

(a) Haram alasannya perbuatan itu sendiri, atau haram alasannya zatnya (tahrim li zatihi). Haram ibarat ini pada pokoknya ialah haram semenjak semula. Misalnya, membunuh, berzina, mencuri, dan lain-lain.

(b) Haram alasannya berkaitan dengan perbuatan lain, atau haram alasannya faktor lain yang tiba kemudian. Misalnya, jual beli yang hukum asalnya mubah, bermetamorfosis haram dikala azan jum’at sudah berkumandang. Shalat menggunakan pakaian gaṣb.

Haram alasannya berkaitan dengan perbuatan lain intinya perbuatanya ialah sah, alasannya itu perbuatanya di hukumi sah sehingga shalat dengan menggunakan pakaian gaṣab ialah sah hanya saja berdosa.


Demikianlah sahabat www.Merah.Online/">Merah.Online ulasan ihwal pengertian haram (muḥarram), macam-macam haram dan Contoh haram. Kunjungilah selalu www.Merah.Online/">www.Merah.Online semoga bermanfaat. Aamiin.

0 Response to "Pengertian Haram (Muharram), Macam-Macam Haram Dan Pola Haram"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

close