Soal Latihan Pai Perihal Haji Dan Umrah Kelas Ix Smp/Mts K 13

Contoh Soal Latihan PAI Tentang Haji dan Umrah Kelas 9 SMP/MTS K 13

A. Berilah tanda silang (X) pada abjad a, b, c, atau d pada balasan yang paling sempurna ! 

1. Wukuf di Padang Arafah merupakan salah satu dari . . . .
a. Syarat haji c. Sunah haji
b. Rukun haji d. Wajib haji

2. Lari-lari kecil yang dilakukan oleh para calon jamaah haji dari Safa ke Marwah mengingatkan dongeng . . . .
a. Siti Fatimah c. Siti Hajar
b. Siti Masitah d. Siti Sarah

3. Pakaian yang digunakan ketika melakukan wukuf bagi pria yaitu . . . .
a. Ihram c. Jubah
b. Surban d. Koko

4. Jumrah yang ketiga berjulukan . . . .
a. Jumrah ula c. Jumrah Aqabah
b. Jumrah wustha d. Jumrah auwalu

5. Mabit di Muzdalifah merupakan rangkaian dari . . . .
a. Sunah haji c. Rukun haji
b. Wajib haji d. Sarat haji

6. Perbedaan antara haji dan umrah yaitu . . . .
a. Ihram c. Sa’i
b. Wukuf d. Tahallul

7. Orang yang diwajibkan untuk melakukan haji yaitu orang yang . . . .
a. Pejabat c. Merdeka
b. Kaya raya d. Mampu

8. Serangkaian aktivitas yang harus dilaksanakan oleh para jamaah haji dan kalau tidak dilaksanakan mengakibatkan hajinya tidak sah yaitu . . . .
a. Wajib haji c. Rukun haji
b. Sunah haji d. Syarat haji

9. Haji kecil yaitu nama lain dari . . . .
a. Umrah         c. tawaf
b. Sa’i d. wukuf

10. Tawaf yang dilakukan pada ketika datang di Mekah yaitu . . . .
a. Wada’ c. Haji
b. Ifadah d. Qudum

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini! 

1. Sebutkan tiga nasihat haji dan umrah!

2. Jelaskan perbedaan rukun dan wajib haji!

3. Sebutkan rukun haji!

4. Sebutkan macam-macam cara pelaksanaan ibadah haji!

5. Jelaskan perbedaan haji dan umrah!

Kunjungilah selalu www.Merah.Online/">www.Merah.Online semoga bermanfaat. Aamiin.

0 Response to "Soal Latihan Pai Perihal Haji Dan Umrah Kelas Ix Smp/Mts K 13"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

close