Soal Latihan Pai Wacana Toleransi Dan Menghargai Perbedaan Kelas Ix Smp/Mts

Contoh Soal Latihan PAI Tentang Toleransi dan Menghargai Perbedaan Kelas 9 SMP/MTS

A. Berilah tanda silang (X) pada abjad a, b, c, atau d pada balasan yang paling sempurna ! 

1. Secara bahasa waqaf berarti . . . .
a. bersuara c. Berdengung
b. berhenti d. terus

2. Kebiasaan atau watak istiadat yang dilakukan turun temurun oleh masyarakat, dan di dalamnya mengandung ajaran-ajaran Islam . . . .
a. harus berhenti c. boleh berhenti boleh terus
b. tidak boleh berhenti d. berhenti sejenak tanpa nafas

3.   ۖ merupakan tanda waqaf . . . .
a. jaiz tasawi c. Saktah
b. jaiz kafi d. jaiz hasan 

4. Apabila menjumpai tanda waqaf jaiz tasawi maka . . . .
a. boleh berhenti, boleh diteruskan c. berhenti lebih utama
b. terus lebih utama d. harus diteruskan

5. Orang yang mulia dihadapan Allah Swt. ialah yang paling . . . .
a. arif         c. Kaya
b. bertakwa d. tampan

6. Arti cuilan ayat berikut ini:  لِتَعَارَفُوا  ialah . . . .
a. bersuku-suku c. ketakwaan kepada Allah Swt.
b. biar saling membantu d. supaya kalian saling mengenal

7. Arti cuilan ayat berikut ini:  أَكْرَمَكُمْ   ialah . . . .
a. paling mulia di antara kalian
b. bersuku-suku dan berbangsa-bangsa
c. supaya kalian saling mengenal
d. paling beriman di antara kalian

8. Antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya ialah bagaikan . . . .
a. satu barisan yang rapi dan saling bekerja sama
b. satu pakaian yang coraknya beragam
c. satu bangunan yang saling menguatkan
d. satu rangkaian tali yang saling menguatkan

9. Sikap yang sempurna kepada sesama mukmin ialah . . . .
a. Saling menolong supaya menerima pujian
b. Saling membantu supaya dianggap anak saleh
c. Saling bekerja sama untuk berbuat jahat
d. Saling menghormati dan menghargai

10. Apabila pembaca Al-Qur’an mendapati tanda waqaf saktah maka . . . .
a. ia harus berhenti
b. ia harus berhenti sejenak, tanpa mengambil nafas
c. Ia boleh berhenti boleh diteruskan
d. Ia harus terus, tidak boleh berhenti

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini! 

1. Jelaskan pengertian waqaf berdasarkan istilah ilmu tajwid!

2. Jelaskan kandungan QS. Al-Hujrat ayat 13!

3. Sebut dan jelaskan 3 macam waqaf jaiz!

4. Sebutkan masing-masing dua Contoh toleransi di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah!

5. Jelaskan akhir negatif tidak adanya perilaku toleransi dan menghargai perbedaan dalam masyarakat!

Kunjungilah selalu www.Merah.Online/">www.Merah.Online semoga bermanfaat. Aamiin.

0 Response to "Soal Latihan Pai Wacana Toleransi Dan Menghargai Perbedaan Kelas Ix Smp/Mts"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

close